Habsburkové - velké rodinné portréty

15. února 2015 v 5:00 |  GALERIE - HABSBURKOVÉ
Habsburkové - společné rodinné portréty:
23. 11. 1834 - Peter Fendi. V modrém salonu Karolíny Augusty se ten den sešlo 22 dětí a císařovna je tedy nechala vymalovat i s jejich rodiči a dalšími příbuznými, kteří byli tou dobou v Ischlu přítomni.

Zadní řada: arcivévoda František Karel, Antonín Viktor (syn císaře Leopolda II.), Ferdinand (pozdější císař), jeho choť Marie Anna, palatin Josef, Rainer (syn císaře Leopolda II.), arcivévoda Karel (syn císaře Leopolda II.), císař František II./I., jeho čtvrtí choť Karolína Augusta, Marie Dorothea Würtemberská (choť palatina Josefa), její syn Štěpán (po revoluci 1848 upadl u dvora v nemilost), Albrecht (syn arcivévody Karla a zároveň otec uhořelé arcivévodkyně Matyldy), Maxmilián d´Este (velmistr řádu Německých rytířů, syn Ferdinanda Karla a Marie Beatrix d´Este), arcivévoda Johan (syn císaře Leopolda II., oženil se s Annou Plochlovou), arcivévoda Ludvík (syn císaře Leopolda II.).

Vpředu vlevo vidíme Alžbětu Savojskou (choť arcivévody Rainera), Sofii Bavorskou, Rainerovu dceru Marii, chlapci nad ní jsou její bratři Rainer (ožení se s Marií Karolinou) a Jindřich, dále sedí Marie Tereza (dcera arcivévody Karla), před ní u stolečku sedí pozdější císař František Josef I., její sestra Marie Karolina, dítě otočené zády je pozdější mexický císař Maxmilián, arcivévoda Josef (syn palatina, ožení se s Klotyldou Koburskou) a Karel Ludvík, dívky za nimi jsou Adelheid (dcera arcivévody Rainera) a Hermína (dcera palatina Josefa), dále Karel Ferdinand (syn arcivévody Karla, ožení se s Alžbětou Františkou), chlapec s flintičkou je Alexandr (syn palatina Josefa), u stolku vpravo sedí Fridrich (syn arcivévody Karla), Arnošt a Leopold (synové arcivévody Rainera), před stolkem sedí arcivévodkyně Alžběta Františka (dcera palatina Josefa), Vilém (syn arcivévody Karla), Zikmund (syn arcivévody Rainera), dítě vpravo dole je Maxmilián (syn arcivévody Rainera):


Hermína a Štěpán jsou z předchozího otcova manželství s Hermínou Anhaltskou:Rodina u umírajícího císaře Františka II./I.:

Po smrti císaře Františka II./I. - vlevo vidíme Františka Karla, Sofii a jejich děti, napravo od obrazu sedí císařovna-vdova Karolína Augusta, vedle ní stojí Marie Anna a Ferdinand:


Habsburkové v 60. letech - nahoře arcivévoda Abrecht s chotí Hildegardou Bavorskou a arcivévoda Rainer s chotí Marií Karolinou, pod nimi se nachází arcivévoda Karel Ferdinand a jeho žena Alžběta Františka, rodiče císaře František Karel a Sofie Bavorská, Max a Charlotta, císařský pár, Marie Annunziata a Karel Ludvík, Rudolf a Gisela, níže arcivévodové Arnošt, Ludvík Viktor a Leopold, ve spodní řadě pak Vilém, Marie Henrietta, Josef s Klotyldou, Jindřich a Tereza:

Široká rodina koncem 70. let - Vlevo dole vidíme rodinu arcivévody Karla Ludvíka, jeho třetí manželka objímá Ferdinanda Karla a Markétu Sofii, vpravo od nich stojí Otto, vedle nej sedí František Ferdinand a nad nimi otec Karel Ludvík. Za nimi vlevo je Filip Koburský s chotí Luisou, nad nimi arcivévoda Jindřich, žena vpravo je Isabela Croy a za ní vidíme jejího manžela, arcivévodu Fridricha, někdejší mexiská císařovna Charlotta je sndno rozpoznatelná, vedle Fridricha stojí arcivévoda Leopold a dále Marie s Rainerem. Vpravo od Františka Josefa, Rudolfa a Františka Karela nacházíme Ludvíka Viktora, Albrechta, Viléma, Ernsta, Zikmunda, Filipa Würtenberského a arcivévodu Josefa.
Vlevo od Sisi poznáváme Marii Valérii, vpravo Giselu, dále sedí Marie Henrietta, Leopold Bavorský, arcivévodkyně Kristina, Alžběta a Marie Tereza, děti před nimi jsou Margit a würtenberské děti, žena vpravo je arcivévodkně Klotylda, před ní sedí Ladislav a zcela vpravo Marie:

Císař František Josef I., císařovna Alžběta, korunní princ Rudolf, Stefanie, Erzsi, Gisela, Leopold,
Marie Valérie, František Salvátor, Karl Ludvík, Marie Tereza, Ferdinand Karel, Markéta Sofie, František Ferdinand,
Marie Annunziata, Otto, Marie Josefa, Karel, Ludvík Viktor, Albrecht, Marie Terezie,
Marie Isabella, Vilém, Rainer, Marie Karolína, Josef, Klotilda, Markéta Klemetýna,
Marie Dorothea, Filip a Josef, Alžběta Františka, Marie Kristina s Alfonsem, Fridrich, Isabela, jejich dcery,
Karel Salvátor, Marie Immakulata, Leopold Salvátor, Ferdinand Toskánský, Luisa Antoinetta, Leopold Ferdinand, Jan Orth,
Marie Tereza, Karel Stefan, Evžen, Arnošt, Zikmund, Leopold, Jindřich:
Část rodiny roku 1890 v Meranu - vlevo vidíme Marii Josefu s Karlem, Stefanii, u jejíchž nohou sedí Erzsi, dále Marii José a Marii Terezu s jejich dětmi a arcivévodkyni Isabelu. Za Marií Josefou stojí Karel Ludvík s nejmladší dcerou a za Marií José je Sofie Chotková:


Mladé habsburské dámy - Henrietta a Natálie, Marie Annunziata, Marie Anna a Marie Kristina, Germana, Erzsi, Anna (1879-), Alžběta, Markéta (1881-):

Pro změnu mužská část rodiny:

Císařská rodina po smrti Rudolfa - vlevo stojí Karel Ludvík, Otto, František Ferdinand, Leopold Bavorský, Marie Valérie, František Savátor, žena vpravo je snad Stefanie, nebo některá z dcer Karla Ludvíka.
Vlevo sedí Marie Josefa se syny Karlem a Maxmiliánem, císař František Josef, Gisela, císařovna Alžběta a Erzsi:
13

Po smrti Sisi:


Císařská rodina roku 1900 - vlevo stojí arcivévoda Josef, pod ním sedí jeho choť Augusta Bavorská se Sofií v náručí a synem Josefem Františkem, za ní stojí její starší sestra Alžběta s dcerou Augustou, před ní starší dcera Alžběta, po její levici manžel Otto Seefried, dále Konrád a Georg s otcem Leopoldem, před nimi sedí Gisela, vedle ní František Josef, Erzsi a František Salvátor, před nimi sedí Marie Valérie s dětmi (na klíně Teodor, vpravo František Karel, u matčiných nohou Hubert, vedle císaře Hedvika a vzadu Alžběta), na obrazech vzadu korunní princ Rudolf a císařovna Alžběta:

Vzadu zvleva doprava stojí Ferdinand Farel, Ludvík Viktor, Otto, František Ferdinand, Leopold Bavorský, František Salvátor a Erzsi
Vpředu zleva doprava: Marie Josefa, František Josef I., Gisela, Marie Valérie s Hubertem, Hedvika, František Karel Salvátor a Ella:

Stojící vzadu: Ludvík Viktor, František Salvátor, František Ferdinand d´Este, Leopold Bavorský, Otto, Ferdinand Karel.
Dole: Marie Valérie s Hedvikou, Hubert, František Josef I., František Karel, Marie Josefa, Erzsi, Gisela, Ella.


Před rokem 1903 - Zleva Marie Tereza z Braganzy, Fridrich a Isabella, vzadu Blanka a Leopold Salvátor, muž s dlouhým bilým knírem vpředu je arcivévoda Rainer, Marie Valérie, její muž František Salvátor stojí vzadu za Ottou a Marií Josefou, císař František Josef I., František Ferdinand a Ferdinand Karel, za nimi Gisela a Ludvík Viktor, arcivévodkyně Alžběta, Klotylda a Markéta Thurn-Taxisová, Klotylda a Josef, Marie Dorothea, Augusta a Josef, za nimi jejich syn Josef František:


Po smrti Františka Ferdinanda:
Vzadu stojí František Karel Salvátor, František Salvátor, Erzsi, Karel a Zita, Marie Josefa, Alžběta Seefriedová, Leopold Salvátor, Leopold Bavorský.
Dole: Klemens, Marie Valérie, Matylda, František Josef I., Otto a Gisela:
Mladí členové rodu v roce 1908:Svatba Karla a Zity:

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama