Arcivévoda Jan a Anna Plochlová

1. prosince 2016 v 5:00 |  GALERIE - HABSBURKOVÉ
Arcivévoda Jan a Anna Plochlová:


1831 - Jan představuje Annu císařské rodině:
Anna Plochlová:


 

Katrin Unterreinerová: Císařovna Sisi a její milovaná místa - zhodnocení

10. listopadu 2016 v 5:00 |  Nové knihy
Katrin Unterreinerová: Císařovna Sisi a její milovaná místa - zhodnocení


Klady:
+ Českého čtenáře nepochybně potěší pohlednice s fragmentem česky psaného textu.
+ Velmi zajímavé jsou podrobnosti z dvorní lékárny i s fotografiemi receptů na krásu.
+ O císařovnině cvičení pod širým nebem jsem ještě nikde jinde nečetla.
+ Rovněž autorčin názor na Alžbětino stravování je poněkud jiný než v ostatních publikacích, bohužel neuvádí zdroj. Je toho názoru, že císařovna netrpěla anorexií, ale orthorexií.
+ Největším kladem celé knihy jsou u nás dosud neznámé informace o císařovniných horských průvodcích a popisy jejích pochodů v okolí Ischlu.

Nedostatky:
- Zpočátku kniha postupuje chronologicky od zasnoubení až do 60. let. V kapitole, kde je popsána Alžbětina péče o krásu, se však líčení skokem přenáší až do 80. a 90. let.
- strana 12 - František Josef se neptal matky, zda s sebou Albert Saský přiveze i svou ženu, naopak, oznamoval matce, že se Albert Saský ptá, zda by mohl s sebou přivézt svoji choť.
- strana 16 - Paula Bellegardová je v době zasnoubení Františka Josefa a Alžběty nazývána již jako Königseggová.
- strana 27 - U názvu ledovce Pasterze uletělo písmenko s.
- strana 156 - "Édes szeretett lelkem" překládá autorka jako "můj sladký milovaný anděli", ale správně je to "sladká milovaná duše".

Ilustrace:
+ Kniha obsahuje velké množství fotografií ve vysoké kvalitě. Mnohé zobrazují císařovniny věci či interiéry budov, kde Sisi pobývala, což souvisí s působením autorky v Sisi Museu a v Hofburgu. Je třeba zvláště vyzdvihnout dobové ilustrace krajiny a fotografie horských vůdců, kteří Alžbětu doprovázeli. Čtenáře potěší i málo známá fotografie arcivévodkyně Marie Valérie a Giselina vlatnoruční kresba mramorového zámečku v Ischlu.
- Ilustrace, znázorňující Valériinu svatbu, je bohužel umístěna tak, že snoubenci kvůli ohybu knihy téměř nejsou vidět. Obraz na straně 63 není originál od Pilotyho, jde o některou z napodobenin. Opět byly mezi vyobrazení císařovny Alžběty chybně zařazeny i dvě fotografie jejích sester - Marie:


A Matildy:

Tento problém je tím nepříjemnější, že jde o téměř úvodní a závěrečný snímek celé knihy.

Překlad:
- Není mi jasné, proč byl originální název "Sisi und das Salzkammergut", který je naprosto výstižný, nahrazen pojmenováním, pod kterým bych si představovala daleko širší škálu Alžbětiných oblíbených lokalit (Korfu, Gödöllö, okolí Starnberského jezera). Chápu, že název "Sisi a Solná komora" nezní česky moc malebně, ale např. "Sisi a její milovaná místa v okolí Ischlu" nebo "Císařovna Sisi v Ischlu a okolí" by zněly celkem dobře a vystihovaly by obsah knihy.
- Nikoli "Széchényi národní knihovna", ale "Széchényiho národní knihovna".
- V červnu 1888 se prý Sisi z jedné túry vracela do Ischlu autem. Že by byla taková průkopnice a vozila se v autě ještě před slavnou dálkovou cestou Berty Benzové? Pokud byl v originále použit výraz "der Wagen", pak došlo k záměně jednoho významu tohoto slova za druhý.

Ferdinand V. Modenský

1. listopadu 2016 v 5:00 |  GALERIE - HABSBURKOVÉ
Ferdinand V. Modenský:


Adelgunda:Ferdinand V. Modenský s chotí Adelgundou Bavorskou:

S bratrem Luitpoldem:
 


Allison Pataki: Sisi osamělá císařovna - ukázka

27. října 2016 v 5:00 |  Nové knihy
Allison Pataki: Sisi osamělá císařovna


Nakladatelství zveřejnilo ukázku z nové knihy (http://www.alpress.cz/sisi-osamela-cisarovna/). Již z tohoto krátkého úryvku je jasné, že úroveň bude stejně "vysoká", jako u prvního dílu:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:


Děti Marie Terezie - miniatury

25. října 2016 v 6:45 |  GALERIE - HABSBURKOVÉ
Děti Marie Terezie - miniatury:

Marie Alžběta (1737-1740)

Marie Anna (1738-1789):

Marie Karolina (1740-1741)

Josef II. (1741-1790):

Marie Kristina (1742-1798):

Marie Alžběta (1743-1808):

Karel Josef (1745-1761):

Marie Amálie (1746-1804):

Leopold II. (1747-1792):

Mare Karolina (1748)

Johana Gabriela (1750-1762):

Marie Josefa (1751-1767):

Marie Karolina (1752-1814):

Ferdinand III. (1754-1806):

Marie Antoinetta (1755-1793):

Maxmilián František (1756-1801):
Další články


Kam dál